Archive for the ‘Aktualności’ Category

XX Dzień Papieski – 11.10.2020r.


 


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” już od dwudziestu lat wspiera najuboższych uczniów i studentów w Polsce. Rozpoczyna się dzisiaj Dzień Papieski, który obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą wybór kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową. ….

 
Dalsza Część Artykułu – Niedziela.pl

Święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał – 29.09.2020r.


 


Kościół katolicki 29 września obchodzi święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Tradycja chrześcijańska, a także judaistyczna i częściowo muzułmańska naucza o niewidzialnych, dobrych duchach posyłanych przez Boga do ludzi, aby objawiać plany Stwórcy i chronić wiernych….

 
Dalsza Część Artykułu – ekai.pl

Święty Wacław – męczennik – 28.09.2020r.


 


W 845 roku 14 książąt czeskich przyjęło chrzest w Ratyzbonie. W tymże wieku książę Mojmir (+ 846) utworzył państwo wielkomorawskie. Jego następca, Rościsław, sprowadził na Morawy św. Cyryla i św. Metodego. Z ich pomocą zaprowadził chrześcijaństwo w obrządku słowiańsko-bizantyńskim…..

 
Dalsza Część Artykułu – Brewiarz.pl