Św. Brygida, zakonnica – patronka Europy


 


Brygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna. ……

 
Dalsza Część Artykułu – Brewiarz.pl  

breaker

-