Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – dziewica i męczennica – patronka Europy – 09.08.2018r.


 


Urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu w wielodzietnej, zamożnej rodzinie żydowskiej, głęboko przywiązanej do swej religii i tradycji. W rodzinnym mieście ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na wydziale psychologii, germanistyki i historii. . ……

 
Dalsza Część Artykułu – Opoka.org.pl  

breaker

-