Przemienienie Pańskie – 06.08.2020r.


 


Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. ……

 
Dalsza Część Artykułu – Brewiarz.pl  

breaker

-