Święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista – 21.09.2020r.


 


Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później z innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. ….

 
Dalsza Część Artykułu – Brewiarz.pl

breaker

-