Niedziela Świętej Rodziny – 27.12.2020r.


Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval……

Dalsza Część Artykułu – Brewiarz.pl
breaker

-