Niedziela Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022r.


 


Miłosierdzie Boga z pokolenia na pokolenie. To ono właśnie jest odwieczną przyczyną wszystkiego, co istnieje. Bóg bowiem stworzył świat z miłości i od początku postanowił obdarzyć tą miłością każdego człowieka. ….

 
Dalsza Część Artykułu – Niedziela.pl

breaker

-