Zesłanie Ducha Świętego – 05.06.2022r.


Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę…

Dalsza Część Artykułu – Ekai.pl
breaker

-