Najświętsza Maryja Panna Częstochowska – 26.08.2022r.


 


Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski…….

 
Dalsza Część Artykułu – Brewiarz.pl  

breaker

-