• Parafia Żarki Letnisko

Oaza

OAZA

Spotkania Ruchu Światło – Życie odbywają się w każdy piątek, rozpoczynamy je Mszą świętą wieczorową

Ruch Światło-Życie (Oaza)

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja katechumenat diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954, Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz rekolekcji zamkniętych, prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą Ruch oazowy, Ruch Żywego Kościoła. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

Historia wspólnoty Ruchu Światło-Życie w naszej parafii sięga roku 1978. Wówczas wikariuszem był ks. Jan Sambor. Za jego kadencji odbywały się pierwsze spotkania formacyjne oraz wyjazdy młodzieży na rekolekcje letnie. Młodzież spotykała się najpierw w salce katechetycznej, a później w salce w organistówce, którą sama wyremontowała. Do grupy oazowiczów należeli w pierwszych latach między innymi: Dariusz Cupiał, Katarzyna Pentak, Marek Klimek, Anna Żal, Ewa Kons, Elżbieta Słabosz, Justyna Zwolińska, Jacek Zwoliński, Elżbieta Gradzik, Grzegorz Kulawiak, Marek Kulawiak, Robert Brodziński, Jacek Będkowski, Danuta Kons, Jolanta Chejduk, Leszek Sulej, Ewa Paciasz, Edyta Ordon, Małgorzata Ordon, Zofia Skwara, Bogumiła Zaręba, Joanna Matynia, Anna Zagroba, Małgorzata Żurawska, Katarzyna Skorek, Aneta Kos, Cezary Kędziora, Ewa Rajczyk, Iwona Derejczyk, Dorota Albrecht, Jolanta Skorek, Magdalena Bereszko, Zbyszek Jeziorski, Małgorzata Woźniczko, Magdalena Cielecka, Grzegorz Cupiał, Marek Noszczyk, Paweł Jarkiewicz, Robert Bubel, Renata Rosikoń, Agnieszka Kosmalska, Krystyna Molędzka i Natalia Słabosz.

W spotkaniach uczestniczyła młodzież z Żarek-Letniska i okolicznych miejscowości. Młodzież oazowa była bardzo aktywna: brała udział w corocznych jasełkach, przygotowywała akademie okolicznościowe, budowała ołtarz na Boże Ciało, uczestniczyła w pielgrzymkach, czuwaniach i rekolekcjach, organizowała wspólne wyjazdy do teatru, kina, a zimą kuligi.

W roku 1980 oazowicze przygotowywali się do Nawiedzenia parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W swojej pamiątkowej kronice zapisali:

Szybko wykonaliśmy projekt (oazowej bramy powitalnej). Dokonaliśmy pomiarów i poszliśmy do stolarza. Po kilku dniach szkielet bramy był gotowy. (&) Zajęliśmy się wykonaniem pozostałych elementów bramy. Jedna grupa zrobiła krzyż z oazowym znakiem, inna zajęła się wykonaniem dużej, złotej korony. Trzecia grupa malowała hasła a reszta zagwarantowała dodatki w postaci kwiatków z bibuły. Nasze wysiłki śledził ks. Jan, który założył się z nami, że nie zbudujemy naszej bramy. Dzisiaj wiemy, że było to głównym czynnikiem mobilizującym nas do działania. Chcieliśmy udowodnić naszemu Księdzu, że nie jesteśmy tacy najgorsi i potrafimy zbudować bramę dla Matki Bożej. (&) W sam dzień Nawiedzenia, gdy witaliśmy Cudowny Obraz, z dumą patrzyliśmy na naszą oazową bramę.

Obecnie w parafii spotyka się grupa gimnazjalistów oraz młodzieży ze szkół średnich. Co roku odbywa się tu Dzień Wspólnoty rejonu zawierciańskiego. Młodzież uczestniczy w katechezie, spotkaniu w grupach i Eucharystii, a wszystko kończy się agapą.

W latach 2010-2011 odbyły się w Żarkach-Letnisku dwa spotkania z cyklu Oaza Modlitwy.zdjęcie

Historia Ruchu Oazowego w Żarkach Letnisko – część I
zdjęcie

Historia Ruchu Oazowego w Żarkach Letnisko – część II


 

-