• Parafia Żarki Letnisko

Sakramenty – Małżeństwo

Małżeństwo
Przygotowanie do małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej)

Potrzebne dokumenty:

Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.
Świadectwo bierzmowania.
Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.
Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
Dowody osobiste.
Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

Obowiązki narzeczonych:

Trzykrotne spotkania w poradni rodzinnej.
Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa: w naukach, spowiedzi św. i poradni rodzinnej,
narzeczeni proszą Pana Organistę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa.
Narzeczeni są proszeni o udekorowanie kościoła kwiatami na uroczystość zaślubin

W dniu ślubu 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się do zakrystii, by złożyć brakujące podpisy I przynieść obrączki.

-