• Parafia Żarki Letnisko

Duszpasterze

 

Ks.Maciej Klekowski

Proboszcz: ks. Maciej Klekowski

 

Ks.Maciej Klekowski

Wikary: ks. Rafał Praski

-