XXIII Dzień Papieski – 15.10.2023r.

Pod hasłem „Jan Paweł II. Cywilizacja życia” w najbliższą niedzielę 15 października obchodzony będzie XXIII Dzień Papieski, którego celem jest promowanie nauczania św. Jana Pawła II.

Nagrodami TOTUS TUUS wyróżnione zostaną jak co roku osoby upowszechniające dorobek papieża Polaka. Tego dnia w licznych zbiórkach na terenie całego kraju można także wesprzeć program stypendialny zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, którą opiekuje się Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia….